Vull subscriure'm a la versió digital de la revista

Anual(15€)

Nom*

Cognoms*

Correu electrònic*

NIF/NIE/CIF *

Adreça*

Població*

Telèfon*

Telèfon mòbil

Data Naixement *

Professió

Església

Faré el pagament amb domicialiació bancària

Població de l'oficina*

Codi Postal de l'oficina*

Titular del compte*

Autoritzo que fins a nou avís es facin efectius a Presència Evangèlica els rebuts que es presentin amb càrrec al següent número de compte:

Número de compte

De conformitat amb l’article 5 de la LO 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a les persones que emplenen aquest formulari, que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer, comunicat al Registre General de Protecció de Dades. Vostè pot exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals dirigint-se a Presència Evangèlica Ptge. Miquel Carreras, 11 de Sabadell (Barcelona) 08206 o a subscripcions@presenciaevangelica.cat.

Vull subscriure'm a la versió en paper de la revista

Anual(20€)

Nom*

Cognoms*

Correu electrònic*

NIF/NIE/CIF *

Adreça*

Població*

Telèfon*

Telèfon mòbil

Data Naixement *

Professió

Església

Faré el pagament amb domiciliació bancària

Població de l'oficina*

Codi Postal de l'oficina*

Titular del compte*

Autoritzo que fins a nou avís es facin efectius a Presència Evangèlica els rebuts que presentin amb càrrec al següent número de compte:

Número de compte

De conformitat amb l’article 5 de la LO 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a les persones que emplenen aquest formulari, que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer, comunicat al Registre General de Protecció de Dades. Vostè pot exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals dirigint-se a Presència Evangèlica Ptge. Miquel Carreras, 11 de Sabadell (Barcelona) 08206 o a subscripcions@presenciaevangelica.cat.

Vull subscriure'm a Presència Evangèlica per un període d’1 any gratuït (promoció d'un any dels 16 als 27 anys)

Anual

Nom*

Cognoms*

Correu electrònic*

NIF/NIE/CIF *

Població*

Església

Telèfon*

Telèfon mòbil

Data Naixement *

De conformitat amb l’article 5 de la LO 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a les persones que emplenen aquest formulari, que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer, comunicat al Registre General de Protecció de Dades. Vostè pot exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals dirigint-se a Presència Evangèlica Ptge. Miquel Carreras, 11 de Sabadell (Barcelona) 08206 o a subscripcions@presenciaevangelica.cat.